صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۱,۶۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۲,۸۹۸,۲۱۶,۳۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۳,۸۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۸۹,۴۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۹,۰۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۹۹۳,۸۲۷ ۱,۹۸۹,۴۱۹ ۳۴۵- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۱۲,۸۹۸,۲۱۶,۳۴۵
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۹۷۷,۶۶۷ ۱,۹۷۳,۰۷۸ ۳۳۶- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۷,۰۴۲,۶۳۵,۱۸۳
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۹۷۲,۸۰۴ ۱,۹۶۸,۳۱۳ ۳۲۷- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۵,۳۳۵,۱۴۸,۹۶۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۹۷۲,۰۶۵ ۱,۹۶۷,۵۷۴ ۳۱۶- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۵,۰۷۰,۴۳۷,۹۲۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۹۶۹,۶۲۰ ۱,۹۶۵,۱۳۰ ۳۱۰- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۴,۱۹۴,۴۲۰,۶۶۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۹۵۵,۳۸۵ ۱,۹۵۰,۷۴۴ ۳۰۱- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۹,۰۳۹,۴۸۲,۴۲۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۹۵۴,۶۴۶ ۱,۹۵۰,۰۰۵ ۲۹۲- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۸,۷۷۴,۶۹۱,۸۲۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۹۵۸,۵۴۳ ۱,۹۵۳,۹۰۵ ۲۸۴- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۰,۱۷۱,۹۳۸,۲۱۵
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۹۶۱,۸۴۱ ۱,۹۵۷,۱۱۱ ۲۷۵- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۱,۳۲۰,۹۳۶,۹۶۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۹۶۲,۹۱۹ ۱,۹۵۷,۴۴۰ ۲۵۷- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۱,۴۳۸,۹۶۲,۱۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۹۶۲,۴۳۹ ۱,۹۵۶,۹۶۰ ۲۵۷- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۱,۲۶۶,۹۸۶,۲۲۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۹۶۱,۷۶۰ ۱,۹۵۶,۲۷۳ ۲۴۹- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۰۱,۰۲۰,۵۵۹,۹۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۹۴۸,۷۳۶ ۱,۹۴۳,۲۳۱ ۲۴۱- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۶,۳۴۷,۰۶۱,۹۴۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۹۵۶,۲۱۶ ۱,۹۵۰,۶۷۰ ۲۳۲- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۹,۰۱۲,۹۳۲,۷۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۹۳۱,۳۱۰ ۱,۹۲۵,۸۹۸ ۲۲۳- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۰,۱۳۵,۹۷۷,۳۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۹۳۱,۰۴۶ ۱,۹۲۵,۶۱۳ ۲۱۴- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۹۰,۰۳۳,۸۳۳,۸۷۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۹۲۵,۴۷۵ ۱,۹۲۰,۱۲۲ ۲۰۶- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۸۸,۰۶۵,۹۶۲,۳۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۹۲۴,۵۹۴ ۱,۹۱۹,۲۴۱ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۸۷,۷۵۰,۲۵۰,۶۴۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۹۲۴,۱۰۴ ۱,۹۱۸,۷۵۰ ۱۸۸- ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۱۵,۰۱۲ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۶۸۷,۵۷۴,۶۴۴,۱۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱,۹۰۷,۳۱۵ ۱,۹۰۲,۱۷۷ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۹۵,۴۶۰ ۳۷۳,۳۵۷ ۷۱۰,۱۹۱,۰۷۵,۶۰۶