صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۲,۳۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۱,۶۲۹,۹۳۷,۱۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۰۳,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۰۱,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۰۱,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۴,۴۰۳,۵۲۳ ۴,۴۰۱,۴۲۷ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۱,۶۲۹,۹۳۷,۱۶۱
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۴,۴۰۱,۶۰۳ ۴,۳۹۹,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۱,۴۸۰,۹۱۴,۳۶۳
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۴,۳۹۸,۶۸۱ ۴,۳۹۶,۵۸۴ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۱,۲۵۴,۰۶۹,۱۵۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۴,۳۹۳,۶۸۷ ۴,۳۹۱,۶۱۶ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۰,۸۶۸,۴۸۲,۷۸۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۴,۳۹۱,۸۹۲ ۴,۳۸۹,۸۰۳ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۰,۷۲۷,۷۴۳,۵۴۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۴,۳۸۹,۹۷۷ ۴,۳۸۷,۸۸۸ ۰ ۰ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۴۰,۵۷۹,۰۹۷,۰۰۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴,۳۸۰,۶۸۵ ۴,۳۷۸,۵۹۶ ۰ ۲,۵۹۹ ۲۷۸,۲۷۴ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۷,۶۱۸ ۳۳۹,۸۵۷,۸۸۲,۴۷۲
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴,۳۹۸,۹۷۹ ۴,۳۹۶,۸۲۴ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۹,۸۴۵,۳۳۱,۳۱۷
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴,۳۹۷,۰۴۴ ۴,۳۹۴,۹۴۲ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۹,۷۰۴,۱۸۸,۷۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴,۳۹۵,۰۸۵ ۴,۳۹۲,۹۸۳ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۹,۵۵۷,۲۱۲,۱۸۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۳۸۷,۴۴۷ ۴,۳۸۵,۱۹۳ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۸,۹۷۲,۷۷۵,۷۸۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴,۳۸۲,۳۲۰ ۴,۳۸۰,۲۰۰ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۸,۵۹۸,۱۹۶,۹۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴,۳۸۰,۹۰۹ ۴,۳۷۸,۷۸۸ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۸,۴۹۲,۳۱۸,۶۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴,۳۷۸,۹۲۱ ۴,۳۷۶,۸۰۰ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۸,۳۴۳,۱۶۷,۸۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۳۷۵,۲۳۲ ۴,۳۷۳,۳۳۱ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۸,۰۸۲,۹۴۷,۱۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۴,۳۷۲,۸۸۰ ۴,۳۷۰,۹۸۱ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۷,۹۰۶,۶۵۵,۶۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۴,۳۶۷,۴۶۲ ۴,۳۶۵,۷۴۷ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۷,۵۱۳,۹۹۲,۷۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۴,۳۶۶,۷۲۱ ۴,۳۶۵,۰۱۱ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۷,۴۵۸,۷۵۵,۴۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۴,۳۶۸,۶۵۳ ۴,۳۶۷,۰۰۳ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۷,۶۰۸,۲۱۲,۳۳۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۴,۳۶۶,۷۱۹ ۴,۳۶۵,۰۶۹ ۰ ۰ ۲۷۳,۰۷۶ ۰ ۱۲۳,۰۳۸ ۷۵,۰۱۹ ۳۲۷,۴۶۳,۱۴۶,۲۰۶