صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۱,۶۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۹,۵۸۹,۴۹۳,۲۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۰,۱۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۵,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۵,۳۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۶۵۰,۱۸۹ ۱,۶۴۵,۳۱۲ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۹,۵۸۹,۴۹۳,۲۹۶
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۶۳۶,۹۲۳ ۱,۶۳۲,۰۹۱ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۴,۸۵۱,۴۷۵,۷۱۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۶۳۴,۰۸۳ ۱,۶۲۹,۰۴۴ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۷۵۹,۸۳۵,۹۳۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۶۳۳,۵۳۱ ۱,۶۲۸,۴۹۳ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۵۶۲,۱۷۵,۴۰۳
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۶۳۲,۹۸۰ ۱,۶۲۷,۹۴۱ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۳۶۴,۶۱۱,۴۴۱
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۶۲۶,۳۹۰ ۱,۶۲۱,۱۲۶ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۰,۹۲۲,۴۶۶,۴۹۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۶۳۴,۷۷۷ ۱,۶۲۹,۵۹۰ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۹۵۵,۴۵۱,۱۶۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۶۳۴,۲۳۱ ۱,۶۲۹,۰۴۵ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۷۶۰,۰۱۷,۶۲۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۶۳۳,۶۸۶ ۱,۶۲۸,۵۰۰ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۵۶۴,۷۴۷,۴۸۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۶۳۳,۱۴۲ ۱,۶۲۷,۹۵۵ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۳۶۹,۶۴۰,۵۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۶۳۲,۵۹۰ ۱,۶۲۷,۴۰۳ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۳,۱۷۱,۸۲۰,۵۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۶۳۲,۰۴۶ ۱,۶۲۶,۸۵۹ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۲,۹۷۶,۹۱۶,۲۹۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۶۱۷,۴۱۹ ۱,۶۱۲,۲۰۰ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۷۷,۷۲۳,۸۶۰,۰۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۶۲۰,۱۳۴ ۱,۶۱۴,۹۵۲ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۷۸,۷۱۰,۰۱۵,۷۰۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۶۰۰,۶۳۰ ۱,۵۹۵,۳۲۸ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۷۱,۶۷۷,۷۷۶,۱۲۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۶۰۹,۶۸۱ ۱,۶۰۴,۳۶۱ ۰ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۷۴,۹۱۴,۶۸۶,۸۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۶۲۶,۱۷۰ ۱,۶۲۱,۰۶۰ ۲۶۷ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۰,۸۹۸,۶۴۵,۸۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۶۲۵,۴۰۹ ۱,۶۲۰,۲۹۸ ۲۶۷ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۰,۶۲۵,۷۸۴,۸۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۶۲۴,۶۴۴ ۱,۶۱۹,۵۳۳ ۲۶۷ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۵۸۰,۳۵۱,۵۸۵,۹۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲,۰۳۵,۳۰۰ ۲,۰۳۰,۲۴۹ ۲۷۶ ۰ ۴۶۸,۸۱۷ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۵۸,۳۴۵ ۷۲۷,۵۲۹,۵۸۳,۴۲۳