صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۵۶۲,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۲۹,۱۵۲,۱۷۹,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۴۹,۲۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۳۹,۸۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۳۹,۸۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۳,۰۴۹,۲۳۹ ۳,۰۳۹,۸۶۹ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۳۴,۴۷۲ ۴۳۷,۲۴۰ ۱,۳۲۹,۱۵۲,۱۷۹,۶۳۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۳,۰۲۸,۳۲۳ ۳,۰۱۹,۷۲۸ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۲۴,۰۰۰ ۱۳۴,۴۷۲ ۴۳۷,۲۴۰ ۱,۳۲۰,۳۴۶,۰۳۹,۸۸۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳,۰۲۴,۵۶۶ ۳,۰۱۷,۲۱۴ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۹۱,۶۵۹,۸۵۷,۷۴۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲,۹۱۸,۸۴۷ ۲,۹۱۱,۵۲۵ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۴۲,۹۱۱,۶۸۰,۹۴۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲,۹۴۸,۳۹۸ ۲,۹۴۱,۵۱۲ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۵۶,۷۴۲,۸۵۹,۸۷۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲,۹۴۷,۴۶۰ ۲,۹۴۰,۵۷۴ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۵۶,۳۱۰,۱۵۹,۴۴۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲,۹۴۶,۵۲۲ ۲,۹۳۹,۶۳۶ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۵۵,۸۷۷,۴۹۰,۸۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲,۹۷۲,۲۱۷ ۲,۹۶۷,۰۶۶ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۶۸,۵۲۹,۴۸۹,۰۴۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲,۹۶۳,۷۰۰ ۲,۹۶۰,۱۳۴ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۶۵,۳۳۲,۱۲۴,۴۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲,۸۸۹,۴۷۷ ۲,۸۸۴,۸۳۸ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۳۰,۶۰۲,۵۵۳,۹۵۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲,۸۵۷,۱۰۰ ۲,۸۵۱,۵۰۴ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۱۵,۲۲۷,۷۳۷,۱۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲,۸۶۷,۳۸۰ ۲,۸۶۲,۶۲۸ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۲۰,۳۵۸,۳۲۱,۲۳۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲,۸۶۶,۵۳۹ ۲,۸۶۱,۷۸۶ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۱۹,۹۷۰,۲۹۱,۳۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲,۸۶۵,۶۹۸ ۲,۸۶۰,۹۴۵ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۳۱۹,۵۸۲,۲۹۶,۱۳۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲,۷۹۳,۷۷۸ ۲,۷۸۹,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۸۶,۴۱۰,۵۹۷,۸۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲,۶۸۶,۸۳۲ ۲,۶۸۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۳۶,۶۲۰,۰۰۴,۳۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲,۷۲۹,۷۸۷ ۲,۷۲۴,۴۰۱ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۵۶,۶۰۲,۵۰۵,۵۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲,۷۱۸,۲۲۹ ۲,۷۱۳,۹۴۶ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۵۱,۷۸۰,۵۷۹,۵۷۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲,۶۷۴,۶۵۳ ۲,۶۶۹,۹۶۰ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۳۱,۴۹۲,۴۷۸,۸۱۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲,۶۷۳,۷۸۰ ۲,۶۶۹,۰۸۸ ۰ ۰ ۵۷۱,۷۱۲ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۴۶۱,۲۴۰ ۱,۲۳۱,۰۹۰,۱۷۴,۸۶۲