صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی رهبین طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ اضافه شدن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه