صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع مورخ 1398/07/16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست