صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
2 تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
3 صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
4 آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
5 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
6 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
7 دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
8 لیست حاضران در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
9 دریافت تاییدیه سازمان مبنی بر بازارگردانی سهام شرکت خوزستان با نماد فخوز ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
10 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
سایز صفحه