صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸۵,۳۵۴ ۲۵.۵۶ % ۸۵,۰۴۰ ۱۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۴۴۸ ۶۱.۰۲ % ۱۲,۲۰۳ ۱.۶۸ % ۱۸۵,۳۵۴ ۲۵.۵۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۹۳,۵۳۰ ۲۶.۹۱ % ۸۴,۴۴۷ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۲۹,۹۹۵ ۵۹.۷۹ % ۱۱,۲۴۰ ۱.۵۶ % ۱۹۳,۵۳۰ ۲۶.۹۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۳۶ % ۸۴,۴۱۲ ۱۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۴۳۴ ۶۰.۲۶ % ۱۱,۵۹۶ ۱.۶۲ % ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۳۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۳۷ % ۸۴,۳۷۷ ۱۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۴۳۴ ۶۰.۲۸ % ۱۱,۳۹۰ ۱.۵۹ % ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۳۷ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۴ % ۸۴,۳۴۳ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۹۶۲ ۵۹.۴۶ % ۱۷,۰۰۴ ۲.۳۷ % ۱۸۹,۱۲۷ ۲۶.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۹۵,۸۵۴ ۲۷.۵۳ % ۸۴,۴۵۱ ۱۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۵۶۰ ۵۹.۵۵ % ۷,۴۳۸ ۱.۰۵ % ۱۹۵,۸۵۴ ۲۷.۵۳ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۹۵,۸۵۴ ۲۷.۵۴ % ۸۴,۴۱۷ ۱۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۵۶۰ ۵۹.۵۷ % ۷,۲۳۲ ۱.۰۲ % ۱۹۵,۸۵۴ ۲۷.۵۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۹۵,۷۵۱ ۲۷.۴۷ % ۸۴,۳۸۲ ۱۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۸۹,۸۳۳ ۵۴.۷۱ % ۴۲,۵۱۷ ۵.۹۷ % ۱۹۵,۷۵۱ ۲۷.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۹۹,۸۹۴ ۲۸.۰۱ % ۸۴,۰۰۰ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۸۴,۱۰۵ ۵۳.۸۲ % ۴۵,۶۷۴ ۶.۴ % ۱۹۹,۸۹۴ ۲۸.۰۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۳۳,۳۶۴ ۳۲.۶۹ % ۸۴,۵۸۴ ۱۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۸۴,۹۴۵ ۵۳.۹۳ % ۱۰,۹۰۳ ۱.۵۳ % ۲۳۳,۳۶۴ ۳۲.۶۹ %