صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۵۳,۷۷۶ ۱۰ % ۸۱,۷۰۰ ۱۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۳۳۹ ۷۴.۴۱ % ۲,۲۰۵ ۰.۶۷ % ۵۳,۷۷۶ ۱۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۵۳,۷۷۶ ۱۰ % ۸۱,۶۶۵ ۱۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۳۳۹ ۷۴.۴۴ % ۲,۰۰۹ ۰.۶۳ % ۵۳,۷۷۶ ۱۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۵۳,۷۷۶ ۱۰ % ۸۱,۶۳۰ ۱۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۳۳۹ ۷۴.۴۷ % ۱,۸۱۴ ۰.۶ % ۵۳,۷۷۶ ۱۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۵۳,۷۷۶ ۱۰.۰۱ % ۸۱,۵۹۵ ۱۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۳۳۹ ۷۴.۵۱ % ۱,۶۱۹ ۰.۵۶ % ۵۳,۷۷۶ ۱۰.۰۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵۵,۶۵۶ ۱۱ % ۸۱,۶۷۸ ۱۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۷۱۴ ۷۱.۵۱ % ۶,۷۶۸ ۱.۶۱ % ۵۵,۶۵۶ ۱۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵۵,۸۲۳ ۱۱.۰۱ % ۸۴,۵۹۴ ۱۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۷۹۷ ۷۰.۹۹ % ۶,۵۹۱ ۱.۵۷ % ۵۵,۸۲۳ ۱۱.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵۰,۷۷۳ ۱۰.۱۶ % ۸۷,۵۲۰ ۱۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۰۷۴ ۷۰.۲۸ % ۱۰,۱۹۶ ۲.۳۲ % ۵۰,۷۷۳ ۱۰.۱۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵۰,۳۲۷ ۱۰.۰۵ % ۹۱,۲۶۷ ۱۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۲۳۸ ۶۹.۹۷ % ۸,۶۹۲ ۲.۰۱ % ۵۰,۳۲۷ ۱۰.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۹,۸۵۳ ۹.۷۵ % ۹۲,۹۳۹ ۱۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۶۳۴ ۷۰.۹ % ۶,۰۶۸ ۱.۴۶ % ۴۹,۸۵۳ ۹.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۹,۸۵۳ ۹.۷۵ % ۹۲,۸۹۹ ۱۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۶۳۴ ۷۰.۹۳ % ۵,۸۹۰ ۱.۴۲ % ۴۹,۸۵۳ ۹.۷۵ %