صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۸۳ ۲.۳۳ ۱,۹۲۹.۷ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۲۴ ۰.۶۳ ۱۴۱.۷ ۹۰۲.۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۱۲ ۰ ۵۷.۴۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۷۴ ۲.۶۷ ۱,۳۶۱.۲۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۲) (۱.۶۴) (۵۱.۷۷) (۹۹.۷۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۱۶) ۰.۳۹ (۴۵.۰۳) ۳۱۷.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۲) ۱.۵۶ (۵.۹۵) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۶۷ ۱.۲۹ ۱,۰۴۹.۰۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۳۸) ۰.۳ (۷۵.۲۱) ۱۹۸.۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۲۹ ۲.۴۹ ۱۰,۵۱۵.۵۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰.۴۸ ۵.۵۵ ۴۶۷.۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۲۹ (۰.۲۲) ۱۸۳.۵۷ (۵۵.۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۲۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۸۷ ۰ ۲,۲۷۲.۰۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۲۶ ۱.۵۴ ۱۵۴.۷ ۲۶,۲۰۰.۴