صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۷ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۱.۴) ۰.۲۱ (۹۹.۴۱) ۱۱۸.۲۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۲۱) (۳.۴۱) (۵۴.۲۲) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۴۱) (۱.۹۴) (۷۷.۶۶) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۱۹) ۱.۲۸ (۵۰.۲۲) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۴۳ ۲.۸۸ ۳۷۲.۵۹ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۵) (۰.۴۵) (۴۱.۳۷) (۸۰.۸۵)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۲۶) (۲.۰۱) (۶۱.۶۷) (۹۹.۹۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۱۸) ۰.۲۲ (۴۷.۵۳) ۱۲۲.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۳۱) (۲.۱۷) (۶۷.۵۵) (۹۹.۹۷)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰.۳۶ (۴.۵۳) ۲۷۷.۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ (۰.۲۷) ۰ (۶۳.۰۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۰۳) ۰.۰۱ (۱۰.۳۱) ۲.۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۲۶۱.۶۷ ۳۷۶.۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۱۵ ۰ ۷۱ ۰