صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۰۶) (۱۰۰) (۱۸.۳۴) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۳۹ ۲۷.۰۷ ۳۱۹.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۱۱۷.۲۷ ۲۷۶.۹۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۷ (۰.۲۲) ۸۶.۱ (۵۴.۴۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۲ ۱.۱۴ ۷.۶۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۴۱ ۳۹.۸۵ ۳۴۲.۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۰۷) (۱.۴۱) (۲۱.۲) (۹۹.۴۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۱۶ ۰.۲۷ ۸۱.۲۷ ۱۶۶.۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰ ۰.۴۷ ۱.۱۴ ۴۴۷.۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۱۹.۲۲ (۸۷.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۵) (۰.۰۲) (۱۷.۸۳) (۶.۳۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰.۱۱) ۱.۴۲ (۳۳.۲۷) ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۹۸ ۰