صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۱.۰۳) ۰.۰۹ (۹۷.۷۵) ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۱.۰۹) (۰.۹) (۹۸.۱۷) (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳.۵۶ ۲.۵۴ ۳.۵E+۰۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۳۱ ۳.۰۱ ۱.۴۴E+۰۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۵ (۱.۹) ۴۲۳.۵۹ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲.۳۳ ۰.۳۸ ۴۴۲,۰۳۸.۸۲ ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۲.۳۹) (۰.۶۲) (۹۹.۹۹) (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۳۴.۹۱) (۰.۳۵) (۱۰۰) (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۷۹ ۲.۷۲ ۲.۲۹E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱.۸۷ ۰ ۸۶,۲۶۶.۴۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱۸.۸۷) (۰.۷۸) (۱۰۰) (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۹۴) (۰.۴۵) (۹۶.۸۲) (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۷۹ ۳.۲۱ ۲.۳۲E+۰۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۲۲ ۳.۰۸ ۱.۰۴E+۰۷ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۹۹) (۱.۷۷) (۹۷.۳) (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۷ ۰