صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۰.۸۲۸ %۲.۳۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱.۸۱۸ %۳.۹۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۵.۲۱۹ %۱۸.۳۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۱.۳۱۳ %۵۶.۱۶۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ (۵۴.۸۰۱)% %۷۹.۷۹۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۹۲.۵۵۴ %۲۰۰.۸۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۹۸.۹۴۸ %۱۹۵.۹۳۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲.۹۷۴۵۱۹۶۸۴۱۸۲۷۴E+۳۲ %۵۵۸۲۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%