صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۱.۰۳۴)% %۰.۰۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۵.۲۲۸ %۲.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۳۶.۹۴۹)% %۲۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۴.۰۸۹)% %۱۰۴.۰۰۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۷.۰۵۴)% %۳۴۷.۴۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۵۸.۳۸۷)% %۶۷۷.۱۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۸۱.۸۹۷ %۱۱۴۸.۸۵۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲.۹۷۴۵۱۹۶۸۴۱۸۲۷۴E+۳۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%