صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
دارندگان واحدهای ممتاز

متولی صندوق موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود میباشد