متولی صندوق موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است.

برای دریافت رزومه متولی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.