صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۹۱۳,۰۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۸۶,۹۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۵۵۰,۷۳۶,۶۸۲,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۶۷,۳۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۵,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۵,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱,۱۶۷,۳۲۶ ۱,۱۶۵,۷۵۶ ۱,۱۶۵,۷۵۶ ۰ ۰ ۱۸,۲۷۵,۴۰۶ ۰ ۲,۳۶۲,۳۵۷ ۱۵,۹۱۳,۰۴۹ ۱۸,۵۵۰,۷۳۶,۶۸۲,۶۰۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱,۱۵۲,۸۵۶ ۱,۱۵۱,۲۷۶ ۱,۱۵۱,۲۷۶ ۰ ۰ ۱۸,۲۷۵,۴۰۶ ۰ ۲,۳۶۲,۳۵۷ ۱۵,۹۱۳,۰۴۹ ۱۸,۳۲۰,۳۰۶,۰۲۶,۶۷۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱,۱۵۲,۹۱۹ ۱,۱۵۱,۳۳۹ ۱,۱۵۱,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۸,۲۷۵,۴۰۶ ۰ ۲,۳۶۲,۳۵۷ ۱۵,۹۱۳,۰۴۹ ۱۸,۳۲۱,۳۱۵,۰۸۴,۵۵۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱,۱۵۲,۹۰۸ ۱,۱۵۱,۳۲۸ ۱,۱۵۱,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۸,۲۷۵,۴۰۶ ۲۷,۷۸۰ ۲,۳۶۲,۳۵۷ ۱۵,۹۱۳,۰۴۹ ۱۸,۳۲۱,۱۳۸,۰۷۰,۷۸۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۱۷۷,۰۵۹ ۱,۱۷۵,۴۸۹ ۱,۱۷۵,۴۸۹ ۰ ۸۳,۰۶۶ ۱۸,۲۷۵,۴۰۶ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۹۴۰,۸۲۹ ۱۸,۷۳۸,۲۷۵,۲۵۴,۳۱۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱,۱۸۴,۹۳۶ ۱,۱۸۳,۳۲۹ ۱,۱۸۳,۳۲۹ ۰ ۲۳,۲۵۱ ۱۸,۱۹۲,۳۴۰ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۸۵۷,۷۶۳ ۱۸,۷۶۴,۹۴۹,۷۵۹,۸۴۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۱۸۵,۵۹۴ ۱,۱۸۴,۰۰۱ ۱,۱۸۴,۰۰۱ ۰ ۰ ۱۸,۱۶۹,۰۸۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۸۳۴,۵۱۲ ۱۸,۷۴۸,۰۷۷,۲۷۰,۹۴۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۱۹۰,۳۰۳ ۱,۱۸۸,۷۱۵ ۱,۱۸۸,۷۱۵ ۰ ۰ ۱۸,۱۶۹,۰۸۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۸۳۴,۵۱۲ ۱۸,۸۲۲,۷۲۵,۲۰۷,۳۱۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۱۸۹,۶۹۸ ۱,۱۸۸,۱۰۳ ۱,۱۸۸,۱۰۳ ۰ ۰ ۱۸,۱۶۹,۰۸۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۸۳۴,۵۱۲ ۱۸,۸۱۳,۰۳۳,۰۷۶,۱۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۱۸۹,۷۷۵ ۱,۱۸۸,۱۸۰ ۱,۱۸۸,۱۸۰ ۰ ۷۷,۱۶۵ ۱۸,۱۶۹,۰۸۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۸۳۴,۵۱۲ ۱۸,۸۱۴,۲۴۴,۴۵۰,۹۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۱۹۲,۴۱۷ ۱,۱۹۰,۸۱۴ ۱,۱۹۰,۸۱۴ ۰ ۱۰,۵۱۵ ۱۸,۰۹۱,۹۲۴ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۵۷,۳۴۷ ۱۸,۷۶۴,۰۶۵,۸۰۲,۳۳۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۲۰۸,۵۴۸ ۱,۲۰۶,۸۷۵ ۱,۲۰۶,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۰۴,۴۵۷,۹۸۸,۲۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۲۱۲,۸۱۱ ۱,۲۱۱,۱۸۵ ۱,۲۱۱,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۷۲,۳۲۱,۳۲۷,۴۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۲۱۲,۴۳۳ ۱,۲۱۰,۷۷۶ ۱,۲۱۰,۷۷۶ ۰ ۰ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۶۵,۸۹۱,۹۵۰,۴۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۲۱۲,۵۷۸ ۱,۲۱۰,۹۲۲ ۱,۲۱۰,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۶۸,۱۷۸,۴۲۳,۷۱۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۲۱۲,۵۷۷ ۱,۲۱۰,۹۲۱ ۱,۲۱۰,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۶۸,۱۷۳,۴۰۶,۰۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۲۱۲,۵۷۷ ۱,۲۱۰,۹۲۱ ۱,۲۱۰,۹۲۱ ۰ ۲۲,۲۶۷ ۱۸,۰۸۱,۴۰۹ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۴۶,۸۳۲ ۱۹,۰۶۸,۱۶۸,۶۳۹,۷۲۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۲۱۳,۲۱۵ ۱,۲۱۱,۵۵۶ ۱,۲۱۱,۵۵۶ ۰ ۰ ۱۸,۰۵۹,۱۴۲ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۲۴,۵۶۵ ۱۹,۰۵۱,۱۹۴,۴۸۸,۵۳۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۲۰۴,۲۹۶ ۱,۲۰۲,۷۰۲ ۱,۲۰۲,۷۰۲ ۰ ۲۸,۰۲۵ ۱۸,۰۵۹,۱۴۲ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۷۲۴,۵۶۵ ۱۸,۹۱۱,۹۶۹,۲۳۸,۸۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱,۱۸۶,۱۷۲ ۱,۱۸۴,۵۸۲ ۱,۱۸۴,۵۸۲ ۰ ۲۶,۸۶۷ ۱۸,۰۳۱,۱۱۷ ۰ ۲,۳۳۴,۵۷۷ ۱۵,۶۹۶,۵۴۰ ۱۸,۵۹۳,۸۳۴,۸۹۰,۴۷۸
  مشاهده همه