صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران سبد گردان کاریزما