صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
هزینه‌های صندوق

 

 

 فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامی به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه یک و نیم درصد(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه بیست و پنج در ده هزار(0.0025) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درامد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه 10درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولي

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود *

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت120 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، حداکثر برابر با 60 میلیون ریال، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندارزی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هریک از عملیات بازار گردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد.

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

 

 

عنوان هزینه

شرح

مدیر

کارمزد صدور

مبلغ20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

 

مدیر 

کارمزد ابطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)بخش ثابت:

مبلغ20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

ب)بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب-1)5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3)3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4)1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از90روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر:ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد سرمایه‌گذاری صادره صورت می پذیرد.(روش اولین صادره از اولین وارده)

 

 

 

مدیر