صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصميمات مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
2 لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
3 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
4 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/13صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد "دانا") ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
5 لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
6 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
7 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
8 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/12صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
9 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/09صندوق بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزایش سقف صندوق از 5 میلیون واحدبه 20 میلیون واحد به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
10 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/07/13 ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
سایز صفحه