صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 99/09/03صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فنوال و اصلاح پارامترهای نماد ما ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
2 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/09/04 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
3 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/04 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
4 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/09/03 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/03 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
6 صورتجلسه مجمع مورخ 99/08/27صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای غچین و جوین ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
7 صورتجلسه مجمع مورخ 99/08/26صندوق بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای "کرازی"،"قهکمت" و "قزوین" ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
8 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/01 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
9 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/01 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
10 لیست حاضرین در مجمع مورخ 99/08/27صندوق بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
سایز صفحه