صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/02/03 ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
62 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/02/03 ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
63 صورتجلسه مجمع مورخ 99/01/09 صندوق به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
64 صورتجلسه مجمع مورخ 98/12/25صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
65 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/02/03صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
66 اضافه شدن نماد"کمند" به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 1398/12/25 ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
67 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/01/09 ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
68 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/09سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
69 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
70 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/26صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
سایز صفحه