صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۹,۵۳۷,۰۲۸ ۶۸.۱۸ % ۱,۱۰۲,۹۸۲ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۱۲۷ ۱۱.۰۳ % ۱,۸۰۴,۶۳۶ ۰.۳ % ۷,۲۲۸,۹۸۴ ۵۱.۶۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۹,۳۱۸,۵۴۷ ۶۷.۵۲ % ۱,۰۹۲,۵۵۲ ۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۳,۱۴۸ ۱۰.۳۱ % ۱,۹۶۶,۴۶۶ ۱.۱ % ۷,۰۹۱,۶۱۸ ۵۱.۳۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۹,۰۱۳,۰۲۱ ۶۶.۵۳ % ۱,۱۲۳,۸۹۲ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۰,۴۸۱ ۱۱.۰۸ % ۱,۹۰۹,۸۱۴ ۰.۳۷ % ۶,۷۸۵,۸۱۲ ۵۰.۰۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۸,۹۶۵,۷۲۰ ۶۶.۶۹ % ۱,۱۲۳,۳۵۶ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۵,۶۹۵ ۱۰.۷۵ % ۱,۹۰۹,۲۲۹ ۰.۳۷ % ۶,۷۳۵,۹۸۷ ۵۰.۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۸,۴۶۰,۱۹۷ ۶۳.۳۲ % ۱,۱۴۴,۸۰۴ ۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۶,۷۵۰ ۱۵.۰۲ % ۱,۷۴۹,۶۰۱ ۰.۳۷ % ۶,۶۴۲,۷۵۹ ۴۹.۷۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۸,۴۶۰,۱۹۷ ۶۳.۳۲ % ۱,۱۴۴,۲۶۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۶,۷۵۰ ۱۵.۰۲ % ۱,۷۴۹,۴۸۰ ۰.۳۷ % ۶,۶۴۲,۷۵۹ ۴۹.۷۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۸,۴۶۰,۱۹۷ ۶۳.۷۸ % ۱,۱۴۳,۷۳۴ ۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۱,۷۵۰ ۱۴.۴۱ % ۱,۷۴۹,۳۶۰ ۰.۳۷ % ۶,۶۴۲,۷۵۹ ۵۰.۰۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۷,۹۴۲,۸۷۰ ۶۱.۷۶ % ۱,۱۴۳,۲۰۰ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۱,۴۷۶ ۱۴.۷۸ % ۱,۸۷۳,۵۳۳ ۰.۷۱ % ۶,۶۳۱,۹۸۸ ۵۱.۵۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۷,۷۱۷,۸۳۵ ۶۳.۶ % ۷۸۱,۳۶۴ ۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۱,۸۱۴ ۱۸.۷۲ % ۱,۳۶۴,۵۱۷ ۰.۷۴ % ۶,۴۶۹,۵۰۰ ۵۳.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۷,۷۸۹,۵۴۵ ۶۵.۹۸ % ۷,۱۵۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱,۵۰۶ ۱۷.۲۱ % ۱,۹۷۸,۳۱۵ ۳.۳۳ % ۶,۵۴۱,۵۰۷ ۵۵.۴۱ %