صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۶۲) (۰.۴۹) (۸۹.۶۹) (۸۳.۳۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱.۳) (۲.۹۴) (۹۹.۱۷) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۵۲) (۳.۴۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۰۲) (۳.۰۲) (۹۹.۹۴) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۱.۴۸ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۴۸ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۶.۹۵) ۰ (۱۰۰) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۴.۵۶) (۱.۱۵) (۱۰۰) (۹۸.۵۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۲.۱۳) ۰.۰۱ (۹۹.۹۶) ۲.۹۵
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۴.۱۵) (۱.۱) (۱۰۰) (۹۸.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۵۲ ۳.۵۹ ۸۹۲,۳۷۶.۷۲ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰ ۰.۰۷ ۰.۵۵ ۳۱.۰۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۱.۱۹) ۰ (۹۸.۷۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۱۷ ۱.۷۲ ۸۴.۳۷ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۰۷ ۱.۶۵ ۱۷۵,۶۶۸.۶۴ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۴۱) (۲.۱۶) (۹۹.۴۳) (۹۹.۹۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۶۴) (۱.۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶)