صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۴.۰۹) (۱.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۲ ۱.۲۳ ۷,۶۹۷.۴۹ ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۶۱) (۰.۵۶) (۸۹.۱۸) (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۱۵ ۱.۵۸ ۶,۴۹۴.۸۲ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰.۴۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۰.۶۱ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳ ۳.۷۳ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۷۹ ۱.۸۲ ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ (۶.۱۶) ۱.۳ (۱۰۰) ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۴.۳ ۰.۷۸ ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴.۱۲ ۲.۱۸ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱.۵۹ ۰.۷۵ ۳۱,۴۲۸.۴۱ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۶۹ (۰.۲۷) ۱,۱۴۷.۱۹ (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۶.۹۴) (۲.۰۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۴.۴۳) (۱.۷۷) (۱۰۰) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۳.۹۴) (۲.۱۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ (۸.۶۵) ۰ (۱۰۰) ۰