صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۳۴.۷۱ ۱۷۶.۱۵
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۹,۴۷۸.۴۷ ۹,۲۴۷.۵۱
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰.۳۵ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (۲.۰۶) (۰.۲۱) (۹۹.۹۵) (۵۴.۱۵)
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ (۰.۶۶) (۰.۰۱) (۹۱.۱۶) (۲.۳۳)
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ (۰.۰۶) ۰.۷۹ (۱۸.۷۲) ۱,۶۴۶.۳۱
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۴) (۰.۳۳) (۷۶.۵۵) (۶۹.۶)
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۶) ۲۰.۶۸ (۸۸.۸۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ (۰.۲۲) ۰ (۵۵.۴۴) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (۱.۳۳) (۰.۷۶) (۹۹.۲۵) (۹۳.۸۲)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ (۰.۳۶) ۰.۳ (۷۲.۷۸) ۱۹۷.۳۵
۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۷۵ ۱۳.۱۲ ۱,۴۰۴.۱۶
۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۴۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۱,۳۵۴.۴۳ ۱,۲۵۲.۵۶
۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱.۵۳ (۰.۴۸) ۲۵,۳۹۲.۳۶ (۸۲.۴۸)