صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
دارندگان واحدهای ممتاز

                                         

 

 

                                   

 

ارندگان واحد های ممتاز   تعداد واحد های ممتاز
سبد گردان کاریزما 34125
 محمد مهدی ناسوتی فرد 525
فریدون زارعی 350